SEZNAMKA
Hledám lásku
F SEZNAMKA
Sociální sítě
PRO ZADANÉ
Pro nevěrné
HANDICAP
Pro postižené
REALITY
Bez realitky
WEB TRH
IT inzerce
Facebook Login

zemní práce

 

Technicko-kvalitativní podmínky MDVRR - zemní prácemusí respektovat příslušná ustanovení ČSN 73 6101, ČSN 73 6110 a ČSN 73 3050. Způsob odvodnění je závislý na množství srážek, ploše povodí, konfiguraci a charakteru území apod.

Zemní práce trasa

Ve výkopu v trase zemní práce komunikace jsou zahrnuty podélní, sklízí příkopu podle vzorového příčným řezem. Výkopy pro odvodňovací zařízení a inženýrské sítě odvodňovací zařízení a inženýrské sítě se při stavbě ukládají do kopaných rýh, šachet nebo do již položených venkovních - profilových potrubí (chrání), případně kabelových (tvárnicových) tratí.

Zemní práce šachty

Šachty jsou hloubené výkopy, jejichž plocha půdorysu nepřesahuje 36 ma jejich největším rozměrem je hloubka měřená v ose. Rýhy jsou hloubené výkopy, jejichž půdorysná šířka má nejvýše 2 m. Pokud jsou výkopy (zemní práce) navrženy se svislými stěnami, musí být v celé hloubce pažené.

Zemní práce stěna

Svahování, musí se při jeho návrhu přihlížet na: zajištění bezpečnosti práce ve smyslu zákona č. 124/2006 Sb.; fyzikálně-mechanické vlastnosti horniny (úhel vnitřního tření, soudržnost. A možnosti prosakování vody; po dobu v níž zůstane výkop otevřený.

Náhodný profily

BeattyAlexandra
35
Bc.
40
Milena
35

Poslední komentáře