SEZNAMKA
Hledám lásku
F SEZNAMKA
Sociální sítě
PRO ZADANÉ
Pro nevěrné
HANDICAP
Pro postižené
REALITY
Bez realitky
WEB TRH
IT inzerce
Facebook Login

zamereni pozemku

Zaměření pozemku - Pořizuje se jako podklad pro ocenění nemovitosti v případě, že vlastník má zájem o hypoteční úvěr. Rozestavěná stavba je stavba, na kterou nebylo vydáno kolaudační rozhodnutí a přiděleno číslo popisné, přičemž je alespoň v takovém stupni rozestavěnosti, že je zřejmé stavebně a funkční uspořádání jejího prvního nadzemního podlaží. Geometrický plán na zaměření rozestavěné stavby je podkladem k vypracování smlouvy o zástavě.

Geodetické práce

Geodetické práce - V tomto geometrickém plánu geodet v grafické části červenou čarou vyznačí novou hranici rozestavěné stavby a uvede nové parcelní čísla a druhy pozemků pro nové parcely červenou barvou. V písemné části ve výkazu výměr vyčíslí změny výměr dotčených parciela a uvede výměry nových pozemků a plochu rozestavěné stavby.

Geometrický plán

Geometrický plán - Vyhotoven geometrický plán podléhá autorizačnímu ověření podle Zákona NR SR č. 215/1995 Sb o geodézii a kartografii. Provede ho autorizovaný geodet a kartograf.
Pro potřeby katastru se používá pouze geometrický plán ověřen i katastrálním úřadem, úřední ověření GP provádí příslušná Katastrální. Na úřední ověření předkládá geometrický plán jeho vyhotoviteľ. Geometrický plán úředně ověří správa katastru do sedmi pracovních dnů ode dne předložení; geometrický plán s počtem parcel nového stavu nebo dílů parcel větším než 25 ověří správa katastru do dvaceti pracovních dnů ode dne předložení.

Náhodný profily

pokušení
35
Pani
45
Hledám syppatického muže
50+