SEZNAMKA
Hledám lásku
F SEZNAMKA
Sociální sítě
PRO ZADANÉ
Pro nevěrné
HANDICAP
Pro postižené
REALITY
Bez realitky
WEB TRH
IT inzerce
Facebook Login

Zaměření pozemku

Zaměření pozemku - jedna z věd o Zemi zabývající se určováním jejího tvaru a velikosti, měřením celé planety nebo jakékoli její části.
Geodézie se zabývá také přípravou matematického modelu skutečné zemské hmoty (také určením tvaru a velikosti té části zemského povrchu, kterou nelze modelovat), jakož i určením vzájemné polohy bodů na určeném povrchu. V poslední době se zájem geodézie rozšířil také o studium a měření deformací zemského povrchu způsobených pohyby tektonických desek (pohyby kontinentů). Příprava matematického modelu spočívá ve stanovení uzavřeného povrchu, který je nejbližší skutečným tvarům zemského tělesa a lze jej popsat matematickou rovnicí, a ve výpočtu číselných hodnot parametrů této rovnice. Pro účely geodézie, fotogrammetrie , kartografie a dálkového průzkumu Země se dále využívá. Některé metody geodézie se v současnosti používají k měření jiných nebeských těles (např. v selenodézii k měření Měsíce).

Geodézie

Geodézie lze konvenčně rozdělit na klasické a moderní. Klasická geodézie včetně měření prováděných na povrchu Země se obvykle dělí na geodézii vyšší a geodézii (dříve nižší geodézii). Vyšší geodézie se zabývá měřením větších oblastí, u kterých je nutné brát v úvahu kulový tvar Země, při geodézii - lokální měření, u kterých lze předpokládat, že zemský povrch je plochý (nižší geodézie zahrnuje topografii). Geodetické práce zahrnují: měření souřadnic bodů na fyzickém povrchu Země triangulačními metodami , měření výšky těchto bodů nivelačními metodamia  tachymetrie , stejně jako gravimetrická měření ( gravimetrie ). Na základě získaných výsledků je připraven model zemského povrchu a zhmotněním tohoto povrchu je síť bodů (tzv. geodetická síť) s určenými geografickými souřadnicemi. Metody klasické geodézie v průběhu mnoha staletí vývoje dosáhly vysokého stupně přesnosti, ale nedosáhly svých hlavních cílů; kontinentální měření jsou obtížná a přesná měření na hladině oceánů nejsou možná; pomocí těchto metod nelze vytvořit jednotný souřadnicový systém pro celou zeměkouli. 

Náhodný profily

Bc
30
Hledám
40
pokušení
35

Poslední komentáře