SEZNAMKA
Hledám lásku
F SEZNAMKA
Sociální sítě
PRO ZADANÉ
Pro nevěrné
HANDICAP
Pro postižené
REALITY
Bez realitky
WEB TRH
IT inzerce
Facebook Login

Vyklízení bytů

Vyklízení bytů - V případě, že nájemce odmítne v určeném čase vrátit pronajímateli nebytový prostor, zasahuje tím do práv a oprávněných zájmů pronajímatele a pronajímatel má tak možnost se vůči protiprávnímu jednání nájemce bránit. Za současného právního stavu je však jediným právně certifikovaný způsobem obrany práva pronajímatele podání žaloby na vyklizení nemovitosti na příslušný soud. Pronajímatel není oprávněn přistoupit k vyklizení nebytového prostoru sám nebo prostřednictvím jiných osob (SBS, policie aj.). Účinně zajistit vyklizení nemovitosti, a tím umožnit pronajímateli klidný a nerušený výkon jeho vlastnického práva k nemovitosti, může až soud rozsudkem s příslušným výrokem a následně na podkladě rozsudku jako exekučního titulu a na základě návrhu na provedení exekuce až soudní exekutor.

Vyklizení

Více o nás, voz link: vyklízení bytů

Náhodný profily

Hledám
Bc.
40
Hledám opravdovou lásku postavenou v upřímném a otevřeném srdci

Poslední komentáře