SEZNAMKA
Hledám lásku
F SEZNAMKA
Sociální sítě
PRO ZADANÉ
Pro nevěrné
HANDICAP
Pro postižené
REALITY
Bez realitky
WEB TRH
IT inzerce
Facebook Login

rizikové kácení

Rizikové kácení - kácení
Jedná se o velmi rizikovou práci , při které je třeba být obezřetný a řídit se pravidlem "dvakrát měř a jednou řež". V rámci naší 7 leté praxe v oblasti arboristické prací jsme nezpůsobili žádnou škodnou událost, avšak nenecháváme nic náhodě a proto máme uzavřené pojistné krytí do výše 500 000 € v případě škodní události.

Proces postupného spilování se liší v závislosti na druhu stromu; jehličnaté a listnaté . Při jehličnatých dřevinách pracovník leze po kmeni stromu v stromolezeckých stupačkách a odvětví kmen. Když je kmen odvětvený, po částech se Spilia a ty se volně shazují na zem nebo spouštějí na laně pomocí  kladkové techniky .   V případě listnatých stromů pracovník nástřelu lano pomocí arboristické praku do koruny stromu, po němž výstupové technikami vyleze. Začíná se v koruně stromu a nejprve se Spilia boční větve a následně kmen stromu.

V chvíli, kdy jsou řezivo všechny části stromu, které by mohly ohrozit majetek nebo osoby lze uskutečnit řez ze spodu

Rizikové kácení stromů

Více o nás viz web: rizikové kácení

 

Náhodný profily

Pan
30
Keli
40
Není