SEZNAMKA
Hledám lásku
F SEZNAMKA
Sociální sítě
PRO ZADANÉ
Pro nevěrné
HANDICAP
Pro postižené
REALITY
Bez realitky
WEB TRH
IT inzerce

Rekonstrukce bytu Praha

Rekonstrukce bytu Praha - Nepovolená stavba - co ji ohrožuje?

V případě provádění (nebo i jen započaté) obnovy či rekonstrukce bez požadovaného ohlášení či povolení nebo proti námitce úřadu budou námi prováděné stavební práce považovány za nepovolenou stavbu. Neoprávněnou výstavbou budou i jiné stavební práce provedené v rozporu s platnými předpisy (především stavebním zákonem), jako jsou práce, které se výrazně liší od ujednání a podmínek uvedených ve stavebním povolení, stavebním projektu nebo předpisech.
V případě nedovolené stavby může inspektor stavebního dozoru nařídit např. demolici dané části stavby, a protože se jedná o trestný čin, můžeme dostat i pokutu, trest omezení na svobodě a dokonce odnětí svobody až na 2 roky.
Změny ve stavebním zákoně ještě v tomto volebním období? Co návrh zákona předpokládá

Legalizace neoprávněné stavby

Existuje také možnost vyhnout se demolici (a často i trestním postihům). Za předpokladu, že např. garáž přistavěná k domu splní celkem 2 podmínky: splnění předpisů o technických podmínkách a předpisů o územním rozvoji, můžeme stavbu našeho zařízení legalizovat, což znamená, že bude považováno za vyhovující Stavební zákon. Pokud okresní stavební dozor zjistí, že obě tyto podmínky byly splněny, otevírá možnost provedení legalizačního řízení. Požadované doklady je pak nutné předložit úřadu ve lhůtě stanovené inspektorem. Kromě toho musíte zaplatit i legalizační poplatek, jehož výše závisí na typu objektu a jeho vlastnostech (účel, velikost) a pohybuje se od 25 000 do 25 000 PLN. až 900 tisíc zloté.

bytové družstvo

Pokud chcete provádět průběžnou údržbu, renovaci nebo rekonstrukci v domě patřícím bytovému společenství, měli byste se nejprve seznámit s řádem společenství, které může obsahovat ustanovení o rekonstrukčních pracích - často se jedná např. povinnost informovat správní radu. Je vhodné připomenout, že práce zasahující do společné části domu budou pravděpodobně vyžadovat usnesení bytového družstva (na schůzi nebo individuálním sbíráním hlasů) nebo souhlas správní rady.

Družstevní

Pokud bydlíte v družstevním bytovém domě, měli byste si prohlédnout stanovy družstva, které mohou obsahovat omezení rekonstrukčních prací uložených družstvem. Mnoho družstev přijímá své stanovy, mezi které patří mimo jiné: rozsah stavebních prací, které lze provést bez předchozího získání povolení nebo ohlášení orgánům družstva. O možnosti provedení prací zasahujících do společné části domu bude stejně jako v případě bytového družstva rozhodovat představenstvo nebo jiné oprávněné orgány družstva.

Zvláštní pozornost je třeba věnovat v případě vlastnického (či nájemního) vlastnického práva k prostorám, protože vlastnické právo v takové situaci náleží družstvu, které může mít rozhodující hlas v případě přestavby bytu.

Rekonstrukce bytu

Více o nás na našem webu: https://slaga.cz/rekonstrukce-bytu-praha/

 

Náhodný profily

Hledám syppatického muže
50+
Margret
35
Polya
30