SEZNAMKA
Hledám lásku
F SEZNAMKA
Sociální sítě
PRO ZADANÉ
Pro nevěrné
HANDICAP
Pro postižené
REALITY
Bez realitky
WEB TRH
IT inzerce

rekonstrukce bytu, domu

Rekonstrukce bytu - Technické zhodnocení a expertizy
Při rekonstrukcích a přístavbách mají zvláštní kontrolní pravomoci architektonické a stavební úřady a úřady stavebního dozoru. Podle Čl. odstavec 81c. 1 stavebního zákona mohou orgány architektonické a stavební správy a stavebního dozoru při plnění úkolů uvedených v ustanovení stavebního zákona požadovat po účastnících stavebního řízení, vlastníkovi nebo správci stavebního objektu, aby poskytnout informace nebo zpřístupnit dokumenty uvedené v tomto ustanovení. Nicméně v souladu s odst 2 citovaného článku mohou orgány architektonické a stavební správy a stavebního dozoru v případě odůvodněných pochybností o jakosti stavebních výrobků nebo stavebních prací, jakož i o technickém stavu stavby uložit rozhodnutí, o osobách uvedených v ust. 1 povinnost poskytnout ve stanovené lhůtě příslušná technická posouzení nebo odborná stanoviska.
Otázkou, kterou je třeba projednat samostatně, je proto rozdíl mezi pojmy technické posouzení a technickou expertizou.

Zákonodárce mezi ustanoveními stavebního zákona nespecifikuje, co je třeba chápat pod pojmem technické posouzení a expertizy. Literatura uvádí, že technickým posudkem je třeba rozumět studii, která definuje skutečný technický stav zařízení, zpracovanou autorizovanou osobou na základě vizuální prohlídky a dostupné dokumentace. Naproti tomu znalecký posudek je důkladnější studie, ve které jsou všechna zjištění podpořena zkouškami (např. stavebních materiálů), měřeními a výpočty (např. ohledně pevnosti základů, stropů či jiných konstrukčních prvků stavby).

Vzhledem k vágním pojmům „odůvodněné pochybnosti“ a „příslušné znalecké posudky“ naznačené v tomto ustanovení se výše uvedené Kontrolní pravomoci orgánů architektonické a stavební správy a stavebního dozoru zaznamenaly mezi zástupci právní nauky a judikatury poměrně široký komentář. V rozsudku ze dne 12. 5. 2011 Nejvyšší správní soud 5)formuloval názor, že díky použití v umění. odstavec 81c. 2 stavebního zákona nejsou upřesněny pojmy „odůvodněné pochybnosti“ a „příslušné odborné posudky“, a to jak vymezení rozsahu technického zhodnocení či expertizy požadované úřadem, tak i odůvodnění úkonů učiněných podle výše zmíněný postup. ustanovení musí vycházet z podrobného rozboru skutkového stavu konkrétního případu a vyžaduje vyčerpávající odůvodnění. Nejvyšší správní soud zdůraznil, že použití řešení obsaženého v čl. odstavec 81c. 2 stavebního zákona musí být způsobeny odůvodněnými pochybnostmi a navíc by úřad měl přesně uvést, jakou odbornost a v jakém rozsahu má strana předložit. Dotčené ustanovení by proto mělo být vykládáno restriktivně.

Rekonstrukce domu

Koprstva.cz

Náhodný profily

Polya
30
balička
30
Bc.
40

Poslední komentáře

 • hi)

  TomasAmir
  Hey lassie. Single and looking for a serious relationship. Text me +420777841756. :) I love doing massages with aromatic oils :) Something to relax you after a hard work, and I'm a cook so I can make you a tasty dinner or breakfast to bed :)

  Číst dále...

   
 • zedník

  Piškot
  Ahoj rád bych pokec o spermách :-*

  Číst dále...

   
 • Miroslava

  Filip111
  Ahoj Jsem Filip (21) a hledam v okoli Hradce někoho na občasnou schůzku a zábavičku. Jsem malaďas, tak bys mě mohla něco přiučit:)

  Číst dále...

   
 • Polya

  Berta
  Proč si tak nádherná snad máš srdce ❤️❤️ na správném na správném místě ozvise mi bude rád piš ESM 774098117

  Číst dále...

   
 • I am loving and caring woman

  Berta
  Stě strašně krásná

  Číst dále...

   
 • Niameywilson

  Ahoj
  Jak vás mohu kontaktovat?

  Číst dále...

   
 • Necoil

  Ahoj
  Dobrý den, jak vás mohu kontaktovat?

  Číst dále...