SEZNAMKA
Hledám lásku
F SEZNAMKA
Sociální sítě
PRO ZADANÉ
Pro nevěrné
HANDICAP
Pro postižené
REALITY
Bez realitky
WEB TRH
IT inzerce
Facebook Login

půjčka pro zaměstnance

 

Podle opatření MF SR č. 23054 / 2002-92 ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví podrobnosti o postupech účtování a rámcové účtové osnově pro podnikatele účtujících v soustavě podvojného účetnictví (dále jen "postupy účtování v účetnictví"), u účetní jednotky, která je věřitelem a poskytne své volné finanční prostředky formou půjčky (půjčka pro zaměstnance, je z hlediska účtování důležitá jejich splatnost (v závislosti na tom rozlišujeme dlouhodobé a krátkodobé půjčky) a osoba dlužníka (např. zaměstnanec, společník obchodní společnosti, člen družstva).

Půjčka pro zaměstnance majetek

Pokud byla poskytnuta půjčka pro zaměstnance s dobou splatnosti delší než jeden rok, u věřitele jde o dlouhodobý finanční majetek, který se zaúčtuje na účtech účtové skupiny 06 - Dlouhodobý finanční majetek.

Půjčka pro zaměstnance inkaso

Dlouhodobá půjčka pro zaměstnance poskytnutá jiným subjektům, inkaso vrácené půjčky (splátky) od jiných subjektů. Pokud byla poskytnuta půjčka pro zaměstnance s dobou splatnosti nejvýše jeden rok, nejde o finanční investici, ale její poskytnutí se účtuje na účtech pohledávek podle toho, komu byla půjčka poskytnuta.

Půjčka pro zaměstnance účet

Pokud byla poskytnuta zaměstnancům, použije se u zaměstnavatele účet 335. Půjčky poskytnuté společníkem v obchodní společnosti, resp. členem družstva se účtují na vrub účtu 355.

Náhodný profily

Hledám syppatického muže
50+
Keli
40
Polya
30

Poslední komentáře