SEZNAMKA
Hledám lásku
F SEZNAMKA
Sociální sítě
PRO ZADANÉ
Pro nevěrné
HANDICAP
Pro postižené
REALITY
Bez realitky
WEB TRH
IT inzerce
Facebook Login

Provětrávaná fasáda - bez ohledu v jakém klimatickém podnebí se budova nachází, vlhkost je vždy problém a může vážně ovlivnit celkovou náročnost budovy.
Odpovědí je odvětraná fasáda, která je navržena tak, aby mohla dýchat.
Pronikání deště je minimalizováno a zkondenzovaná voda je odváděna ven ventilačními vstupními a výsturnými otvory.
Vzduchová mezera má více funkcí. Vzduch v konstruované dutině proudí v důsledku rozdílů tlaku a teploty vzduchu po celé výšce budovy.

Provětrávané fasády

Více o nás, viz link na web - Provětrávané fasády

Náhodný profily

Pan
30
Bc.
40
pokušení
35