SEZNAMKA
Hledám lásku
F SEZNAMKA
Sociální sítě
PRO ZADANÉ
Pro nevěrné
HANDICAP
Pro postižené
REALITY
Bez realitky
WEB TRH
IT inzerce

Kominictví Praha

Kominictví Praha - Co je to kominík?

Kontrolu kominíka (kontrolu kominíka) obvykle provádí tým více kominíků pod vedením mistra kominíka. Spočívá v podrobné a komplexní kontrole účinnosti komínových a vzduchotechnických potrubí, správnosti připojení topných zařízení na ně a možnosti jejich bezpečného používání. Kontrola se týká i stavebních prvků, jako jsou průlezy, žebříky, komínové lavičky (tzv. pomocná zařízení), které přímo souvisejí s jejich řádným a bezpečným provozem.

    testování průchodnosti komínových cest,
    kontrola správného tahu komína při zavřených oknech,
    kontrola činnosti zařízení vynucujících tah komína, pokud existují,
    kontrola správnosti připojení topných a ventilačních zařízení,
    kontrola, zda je dostatečný přístup vnějšího vzduchu potřebného pro ventilaci,
    kontrola těsnosti komínových cest,
    kontrola technického stavu komínů nad střechou,
    kontrola technického stavu revizních dvířek, výlevek, spojek, potrubí,
    kontrola správnosti přístupu ke komínům a přístrojům.

Pokud jsou zjištěny nesrovnalosti, které mohou ovlivnit bezpečnost obyvatel, je třeba je vyměnit a uvést způsob opravy.

Kontrola kominíka spojená s čištěním potrubí začíná prováděním činností na střeše, tedy čištěním potrubí a kontrolou kominickým nářadím na průchodnost, průběh a těsnost. Za tímto účelem např. zrcadlo nebo anemometr , který umožňuje měřit tah komína . Kominík může mít také komínovou kameru, která umožňuje důkladnou analýzu průchodnosti potrubí. V této době se také posuzuje stav komína nad střechou. Poté se v bytě vertikálně otestuje správná funkce zařízení napojených na komínové potrubí.

Když kontrola prokáže znečištění, kominík přistoupí k odstranění sazí a dehtu ze stěn komína. K tomu se používají nástroje, kterým se říká plunžry, čistící tyčinky nebo kartáče. Pavučiny a ptačí hnízda se také často odstraňují z ventilačních kanálů. Veškeré nečistoty jsou směřovány dolů a odváděny z komína přes kontrolní a čisticí otvor.

Kontroly kominíků jsou nesmírně důležité z několika důvodů. Dehet, který se uvolňuje z paliva v důsledku jeho suché destilace nebo spalování s příliš malým množstvím vzduchu, se usazuje na stěnách komína. Při zahřívání komína se dehet odpařuje a uvolňuje hořlavé páry. K zapálení komína pak stačí jiskra (např. při přikládání paliva). V závislosti na množství škodlivin může teplota uvnitř komína stoupnout až na 1600 stupňů Celsia a představovat vážné požární nebezpečí pro celý objekt. Zapálený dehet a saze mohou odkapávat dolů, ucpat komín a nahromaděné plyny mohou vést k výbuchu.

Náhodný profily

Pan
30
balička
30
Nejsem Vip
45

Poslední komentáře