SEZNAMKA
Hledám lásku
F SEZNAMKA
Sociální sítě
PRO ZADANÉ
Pro nevěrné
HANDICAP
Pro postižené
REALITY
Bez realitky
WEB TRH
IT inzerce
Facebook Login

Kominictví Praha

Kominictví Praha - Kominictví - předpoklady

Kominík není regulovaná činnost. Jeho provoz tedy nevyžaduje žádná zvláštní povolení či licence. Mnoho činností souvisejících s inspekcí kouřovodů, gravitačních výfukových a ventilačních kanálů však vyžaduje kvalifikaci komína.

Fyzické osoby poskytující kominické služby mohou kominické činnosti provozovat na obecných zásadách s právy uvedenými v živnostenském zákoně (sdružení v cechách, komorách, uznávání kvalifikace). Tuto činnost však musí provádět kvalifikovaný řemeslník nebo partneři občanskoprávní společnosti s odpovídající kvalifikací a zaměstnávající až 50 lidí.
Přijatelné formy provozování kominického závodu

Kominík může být v zásadě vykonáván jakoukoli formou činnosti s výjimkou partnerské firmy. Kominík tedy může prosperovat jako fyzická osoba, veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným nebo ve formě akciové společnosti.
Jak založit kominíka?

V případě provozování kominického závodu formou OSVČ nebo občanské společnosti musí být společnost registrována v CEIDG, v případě volby jedné z dalších forem činnosti musí být společnost registrována v Národní soudní rejstřík.

Podnikatel, který hodlá prodávat zboží nebo služby podléhající DPH, musí formulář DPH-R podat zpravidla nejpozději v den předcházející zahájení prodeje. Formulář slouží k registraci podnikatele jako aktivního nebo osvobozeného plátce DPH. Vyplněný formulář doručte na finanční úřad příslušný podle místa podnikání.

Kominíci Praha

Více o nás viz web https://www.kominictvi-klk.cz/

 

Náhodný profily

Není
Bc
30
balička
30