SEZNAMKA
Hledám lásku
F SEZNAMKA
Sociální sítě
PRO ZADANÉ
Pro nevěrné
HANDICAP
Pro postižené
REALITY
Bez realitky
WEB TRH
IT inzerce
Facebook Login

Kominictví Praha

 

Ze začátku, zde mnoho kominíků a nebylo, a když se tu nějaký objevil, většinou šlo zpočátku téměř výhradně o cizince. Došli k nám z Itálie, měli tam velmi vážené kominické rody. Z italského "Camini", slova označujícího pec, pochází i název řemesla Kominictví Praha.

Kominíci učňové

Přicházeli k nám především z oblasti Milána. A z italské části Švýcarska. Vodili si sem po určitou dobu i vlastní učně. Teprve později se z místních občanů mohli stát kominíci. Definitivní čáru za starými cechovními organizacemi měli v jistém smyslu udělat Generální cechovní artikule z roku 1813.

Kominíci cechy

Nestalo se. Přestože byly cechy oficiálně zrušeny až v roce 1872, tradice některých se udržela dosud. Možný důvod? Vedle četných cechů ševců a krejčích, kožešníků, kovářů, mlynářů nacházíme v dějinách i živnosti, vykonavatele, kteří působili, v nevýrobní sféře a poskytovaly pouze služby jako kominíci.

Kominíci felčaři

Vedle felčary, koupelářů a holičů sem patří i kominíci. Řemeslo kominíků nepatří do výrobní oblasti. Kdysi dávno patřili kominíci pod města. V současnosti by měly provádět služby vynucené státem. Ale pod stát nepodléhají. Ztratily by tím svou suverenitu. Takto mohou patřit pod zákon.

Náhodný profily

Jitule1984
35
Bc.
40
Keli
40