SEZNAMKA
Hledám lásku
F SEZNAMKA
Sociální sítě
PRO ZADANÉ
Pro nevěrné
HANDICAP
Pro postižené
REALITY
Bez realitky
WEB TRH
IT inzerce
Facebook Login

Kominictví Praha

Kominictví Praha - Frézování komína musí provést odborník

Nařízení ministra vnitra a správy ze dne 16. srpna 1999 o technických podmínkách užívání bytových domů (Sbírka zákonů 74/99)
3. Opravou a údržbou těchto zařízení může uživatel prostor využívajících kouřovodů, odtahů a vzduchotechnických potrubí a potrubí pověřit pouze osoby, které jsou držiteli osvědčení o kvalifikaci podle zvláštních předpisů.
4. Po jakékoli úpravě nebo výměně musí být zkontrolovány kouřové, výfukové a ventilační potrubí a potrubí.
Je samozřejmé, že údržbu komínového potrubí by měli provádět lidé s kvalifikačními průkazy (kominík), takže renovaci a kontrolu po renovaci by měli provádět tito lidé. Oba tyto předpisy úzce navazují na stavební zákon, jsou od něj odděleny a spolu se zákonem vymezují povinnosti, které jsou na něj kladeny
vlastníka, správce uživatelů komínů a zařízení k nim připojených.
Varujeme vás před zadáváním činností souvisejících s opravou komínového potrubí osobě, která nemá kominické oprávnění

Kominíci

Váíce o nás viz odkaz: kominíci

Náhodný profily

Margret
35
balička
30
Keli
40

Poslední komentáře