SEZNAMKA
Hledám lásku
F SEZNAMKA
Sociální sítě
PRO ZADANÉ
Pro nevěrné
HANDICAP
Pro postižené
REALITY
Bez realitky
WEB TRH
IT inzerce
Facebook Login

kominíci

Datum 20. a 21. června roku 1931, kdy bylo svoláno zasedání mimořádné valné hromady Zemského svazu kominíků na Slovensku a Podkarpatské Rusi, byl významným mezníkem historie kominictví na Slovensku a kominíci se z něj těšili.

Kominíci spolky

V tyto dva dny byly sloučeny profesionální spolky v jeden celek, který tvořilo Sdružení kominických pomocníků Slovenska a Svazu kominíků a kominického mistrů na Slovensku a Podkarpatské Rusi, který zastupoval i dělnické stavy i kominické mistry. V roce 1936 - dne 15. června vychází vyhláška Zemského úřadu v Bratislavě, jako živnostenského úřadu druhé stolice, která pojednává o živnostensko – policejní úpravě živnosti kominictví na území Slovenska. V paragrafu 1 je ustanovení, ve kterém je tato živnost vázána čistě jen na jednoho živnostníka, kterému byl přidělen Vymetací obvod.

Kominíci obvod

Tento Vymetací pracovní obvod určuje na základě paragrafu 58 živnostenského zákona živnostenský úřad v této druhé stolici. Tato vyhláška dopodrobna popisuje v jednotlivých paragrafech povinnosti a práva kominických mistrů na Slovensku mezi nimi jsou i např. zaměstnávání a péče o učně, podmínky, které musí dodržet pro své pomocníky, taky obsahuje nejvyšší sazby za vymetání komínů.

Kominíci podniky

Po druhé světové válce kominíci v roce 1950 zanikají, všechny tyto soukromé živnosti a na Slovensku vznikají Krajské kominické podniky, v nichž jsou sdružení jen kominíci. Tyto krajské kominické podniky vznikají při každém kraji a vlastně zajišťují výkon kominických prací na celém Slovensku, už v "socialistickém zřízení '.

Náhodný profily

Hledám syppatického muže
50+
Pan
30
Margret
35

Poslední komentáře