SEZNAMKA
Hledám lásku
F SEZNAMKA
Sociální sítě
PRO ZADANÉ
Pro nevěrné
HANDICAP
Pro postižené
REALITY
Bez realitky
WEB TRH
IT inzerce

Geometrický plán

Geometrický plán - Smazání budovy?

Postup, při kterém je zbouraný  objekt  vymazán z digitální mapy  katastru nemovitostí   a  listu vlastnictví , se nazývá výmaz stavby . Dokumentaci potřebnou k demolici stavby  Vám může vypracovat geodetický  inženýr. Podle současné legislativy, pokud mají být vymazány všechny stavby na pozemku, není nutné mít dokumentaci pro výmaz stavby zpracovanou geodetem, postačí předložit  originál platného demoličního povolení nebo  úřední potvrzení  spolu s  dokladem vyplněná žádost o registraci nemovitosti k odevzdání na pozemkovém úřadě. Pokud se na pozemku nachází stavba, která není zbourána, pak musíte geodetovi nechat vypracovat plán výmazu stavby. Geodet přitom v předem dohodnutém čase  zaměří zbývající objekty pomocí geodetické techniky  (GPS, měřicí stanice nebo měřicí páska) a na základě terénních měření připraví demolici objektu . osnovy a související technické dokumentace. Změnový plán spolu s potřebnými doklady předložit územně  příslušnému obvodnímu pozemkovému úřadu, kde se změna přenese do digitální mapy katastru nemovitostí a listu majetku. Geodetické práce, výmaz stavby z katastru nemovitostí s plnou správou katastru nemovitostí!

Značení hranice pozemku

Pokud chcete, aby byly  lomové body hranice pozemku na  evidenční mapě nemovitosti vyznačeny přímo na místě, pak potřebnou geodetickou službou je  vytyčení pozemku  ( vyznačení hranice pozemku ,  zaměření pozemku ,  měření pozemku ,  vytyčení hranice pozemku ). Při přípravě vytyčení hranice pozemku geodet získá od příslušného okresního pozemkového úřadu digitální geodetické údaje, souřadnice pozemku a údaje předchozích měření. Geodet  použije geodetické nástroje na místě v čase, na kterém se s vámi předem dohodne(GPS, měřicí stanice) určit a následně označit lomové body hranice pozemku. Hraniční body pozemku jsou obvykle na místě označeny hřebíky HILTI, barvou nebo kolíky. Geodet vyhotoví náčrt označení, který zašle příslušnému obvodnímu pozemkovému úřadu. Označení  může provést pouze zeměměřický inženýr s kvalifikací správy  nemovitostí  . Každý   vlastník  nebo  správce pozemku si  může vyměřování pozemku  objednat u zeměměřiče, kdykoli to uzná za nutné. Geodet při vytyčování pozemku  hranici lze nastavit pouze podle evidenční mapy nemovitosti. Pokud se vlastníci dohodnou na jiné majetkové hranici, lze ji prosadit formou územního plánu změn. Geodetické práce, měření hranice pozemku s kompletní správou pozemkového úřadu!

Náhodný profily

Jitule1984
35
Není
Polya
30

Poslední komentáře

 • Keken

  Lisa
  Pokud už také nechcete žít sám a hledáte lásku, pak mi napište. Jsem romantická žena a miluji filmy a také ráda vařím, a už nechci být osamělá.Ozvi se a lépe mě poznej.Foto pošlu v odvetné zprávě. lisajaster302@gmail.com Těším se na Tvoji odpověď:)

  Číst dále...

   
 • zdeněk

  Lisa
  Pokud už také nechcete žít sám a hledáte lásku, pak mi napište. Jsem romantická žena a miluji filmy a také ráda vařím, a už nechci být osamělá.Ozvi se a lépe mě poznej.Foto pošlu v odvetné zprávě. lisajaster302@gmail.com Těším se na Tvoji odpověď:)

  Číst dále...

   
 • pan

  Lisa
  Pokud už také nechcete žít sám a hledáte lásku, pak mi napište. Jsem romantická žena a miluji filmy a také ráda vařím, a už nechci být osamělá.Ozvi se a lépe mě poznej.Foto pošlu v odvetné zprávě. lisajaster302@gmail.com Těším se na Tvoji odpověď:)

  Číst dále...

   
 • Friendship

  Lisa
  Pokud už také nechcete žít sám a hledáte lásku, pak mi napište. Jsem romantická žena a miluji filmy a také ráda vařím, a už nechci být osamělá.Ozvi se a lépe mě poznej.Foto pošlu v odvetné zprávě. lisajaster302@gmail.com Těším se na Tvoji odpověď:)

  Číst dále...

   
 • pan

  Lisa
  Pokud už také nechcete žít sám a hledáte lásku, pak mi napište. Jsem romantická žena a miluji filmy a také ráda vařím, a už nechci být osamělá.Ozvi se a lépe mě poznej.Foto pošlu v odvetné zprávě. lisajaster302@gmail.com Těším se na Tvoji odpověď:)

  Číst dále...

   
 • Bc.

  Lisa
  Pokud už také nechcete žít sám a hledáte lásku, pak mi napište. Jsem romantická žena a miluji filmy a také ráda vařím, a už nechci být osamělá.Ozvi se a lépe mě poznej.Foto pošlu v odvetné zprávě. lisajaster302@gmail.com Těším se na Tvoji odpověď:)

  Číst dále...

   
 • pan,,Jiří kopel

  Lisa
  Pokud už také nechcete žít sám a hledáte lásku, pak mi napište. Jsem romantická žena a miluji filmy a také ráda vařím, a už nechci být osamělá.Ozvi se a lépe mě poznej.Foto pošlu v odvetné zprávě. lisajaster302@gmail.com Těším se na Tvoji odpověď:)

  Číst dále...