SEZNAMKA
Hledám lásku
F SEZNAMKA
Sociální sítě
PRO ZADANÉ
Pro nevěrné
HANDICAP
Pro postižené
REALITY
Bez realitky
WEB TRH
IT inzerce

Geometrický plán

Geometrický plán - Vyhotovuje se v případě, že pozemky dosavadního stavu potřebujete sloučit do jednoho celku v rámci obvodu jednoho vlastníka a jednoho druhu pozemku. Státní orgány katastru od geodetů vyžadují, aby pozemky v geometrických plánech zbytečně nedělily, ale aby je slučovaly do celků, pokud je to možné. Týká se to hlavně pozemků pro výstavbu velkých staveb, které mají být vyvlastněny. V tomto geometrickém plánu geodet v grafické části červenou čarou zruší hranice a parcelní čísla, v písemné části ve výkazu výměr vyčíslí změny výměr dotčených parcel a uvede výměry nových parcel.

Geometrický plán na sloučení pozemků

Hotový geometrický plán geodet autorizačně ověří a předá ke kontrole Správě katastru, která jej úředně ověří a vrátí geodetovi. Lhůta pro úřední ověření je 7 pracovních dnů (při rozsáhlejších změnách je to 15, případně až 30 pracovních dnů). Následně je geometrický plán použitelný jako podklad pro právní úkony v katastru nemovitostí. To znamená, že je zapsatelný s příslušnou smlouvou, případně žádostí o zápis do katastru.

Geometrický plán pro určení vlastníků práv

Vyhotovuje se v případě, že je třeba vypořádat parcely rejstříku „C“ nebo jejich části, ke kterým není založen list vlastnictví. V tomto geometrickém plánu geodet vyhledá právní vztahy, jejich zápis a zákres příslušných pozemků v předchozích evidencích katastru, provede identifikaci pozemků a zvlášť řeší stav právní a stav podle rejstříku „C“. V grafické části vyznačí kromě stavu podle katastrální mapy také parcely podle předchozích evidencí a to čárkovaně, případně červenou barvou nové parcely. V písemné části ve výkazu výměr vyčíslí změny výměr dotčených parciela a uvede výměry nových parcel zvlášť pro stav právní (parcely rejstříku „E“, parcely z pozemkové knihy) a pro stav podle rejstříku „C“.

Hotový geometrický plán autorizačně ověří a předá ke kontrole Správě katastru, která jej úředně ověří a vrátí geodetovi. Lhůta pro úřední ověření je 7 pracovních dnů. Následně je geometrický plán použitelný jako podklad pro právní úkony v katastru nemovitostí. To znamená, že je zapsatelný s příslušnou smlouvou, případně žádostí o zápis do katastru.

Geodetické služby

Véce o nás viz link: geodetické práce

Náhodný profily

pokušení
35
Pani
45
služby online
Teen

Poslední komentáře