SEZNAMKA
Hledám lásku
F SEZNAMKA
Sociální sítě
PRO ZADANÉ
Pro nevěrné
HANDICAP
Pro postižené
REALITY
Bez realitky
WEB TRH
IT inzerce

geodetické práce

Geodetické práce - Co je to zeměměřická práce?
 Pojem „geodetická díla“ byl specifikován v Čl. 2 bod 1 Prgk. Uvádí, že je třeba ji chápat jako „projektování a provádění geodetických měření, pořizování leteckých snímků, provádění výpočtů, přípravu a zpracování geodetické dokumentace, jakož i zřizování a aktualizaci databází, fotogrammetrická, gravimetrická, magnetická a astronomická měření a studie související s plnění úkolů.v oblasti geodézie a kartografie a celostátního informačního systému o území“.

Jak zkontrolovat geodeta?
Oprávnění provádět geodetické práce mají pouze osoby s příslušnými oprávněními udělenými hlavním zeměměřičem země zpravidla pouze na základě výsledků kvalifikačního řízení provedeného kvalifikační komisí - čl. 45 Prgk. Pokud jde o to, jak zkontrolovat, zda daná osoba skutečně provádí geodetické práce, stačí ji požádat o předložení dokladu, tzv. Oznámení o geodetických pracích. Výše uvedený dokument, v souladu s pokyny v něm obsaženými,„Vychází vlastníkovi nebo osobě, která má nemovitost v držení, jako doklad opravňující zhotovitele zeměměřických prací ke vstupu na pozemek a ke stavebním pracím a k výkonu činností podle čl. 13 zákona ze dne 17. května 1989 - Geodetické a kartografické právo (Sbírka zákonů z roku 2000, č. 100, položka 1086 a č. 120, položka 1268). Aby měl dokument oznámení pravomoc zmocnit inspektora k tomu, aby požadoval vstup do nemovitosti za účelem provedení prací, měl by být opatřen razítkem (podepsán) ​​orgánem příslušným pro povahu díla, který oznámení přijímá. Těmito orgány mohou být: hlavní národní inspektor; vojvodský maršál; starost (čl. 13 ve spojení s čl. 40 odst. 3 Prgk).
 
 Má cenu protestovat?  
Jak vyplývá z výše uvedeného, ​​geodet provádějící geodetické práce může po předchozím získání dokladu Ohlášení geodetických prací obecně požadovat přístup k nemovitosti. Bránit se jejímu vstupu je tedy spíše zbytečné. Zejména pro osoby blokující geodetické práce může mít zabránění geodetovi v jednání zákonným způsobem (tedy na základě Oznámení) určité důsledky - pokutu. V umění. 48 Prgk to stanovíkdo v rozporu s ustanoveními zákona ztěžuje nebo znemožňuje osobě provádějící geodetické a kartografické práce vstup na pozemek nebo na stavbu a provádění nezbytných činností souvisejících s prací, nebo geodetické práce zničí, poškodí, přemístí, gravimetrické nebo magnetické značky a zařízení zajišťující tyto značky a triangulační konstrukce a rovněž neoznámí příslušným orgánům zničení, poškození nebo posunutí geodetických, gravimetrických nebo magnetických značek, zařízení zajišťujících tyto značky a triangulačních konstrukcí - bude potrestáno pokutou . 

Náhodný profily

Hledám opravdovou lásku postavenou v upřímném a otevřeném srdci
i love you
35
Není

Poslední komentáře

 • BeattyAlexandra

  test
  can I delete this message?

  Číst dále...

   
 • Seznámení

  Hi
  Dobrý den, můj drahý, jsem seržant RENDER BROWN, jsem důstojník armády Spojených států ze Spojených států amerických, dnes jsem s vámi přišel do kontaktu, kontaktujte mě prosím zpět zde, ( renderbrown101@gmail.com .) Mám jakýkoli problém Říkám vám o svých servisních zakázkách OK, děkuji, slečno RENDER BROWNOVÁ Zkuste si mě přidat na Whats-app +221706212015 nebo mě kontaktujte zde na mé e-mailové adrese ( r e n d e r b r o w n 1 0 1 @ g m a i l . c o m)

  Číst dále...

   
 • Dva pro život, dva na smích, dva na pláč

  Jozef. Ahoj mám záje
  Ahoj mám zájem mám 54 r a 7 r dcerku mt 776316113

  Číst dále...

   
 • Radek

  Gura
  Ahoj, jsem zábavný, společenský, upřímný, je mi 32 let. Normální dívka hledá muže s podobným pohledem na život. Trávíme spolu volný čas, cestujeme a mluvíme o všem možném - o filmech, knihách... Nemám zájem o poměr, hledám vztah. guura.ketaa@gmail.com

  Číst dále...

   
 • Yvan

  Gura
  Ahoj, jsem zábavný, společenský, upřímný, je mi 32 let. Normální dívka hledá muže s podobným pohledem na život. Trávíme spolu volný čas, cestujeme a mluvíme o všem možném - o filmech, knihách... Nemám zájem o poměr, hledám vztah. guura.ketaa@gmail.com

  Číst dále...

   
 • ing

  Gura
  Ahoj, jsem zábavný, společenský, upřímný, je mi 32 let. Normální dívka hledá muže s podobným pohledem na život. Trávíme spolu volný čas, cestujeme a mluvíme o všem možném - o filmech, knihách... Nemám zájem o poměr, hledám vztah. guura.ketaa@gmail.com

  Číst dále...

   
 • Daniel Mann

  Gura
  Ahoj, jsem zábavný, společenský, upřímný, je mi 32 let. Normální dívka hledá muže s podobným pohledem na život. Trávíme spolu volný čas, cestujeme a mluvíme o všem možném - o filmech, knihách... Nemám zájem o poměr, hledám vztah. guura.ketaa@gmail.com

  Číst dále...