SEZNAMKA
Hledám lásku
F SEZNAMKA
Sociální sítě
PRO ZADANÉ
Pro nevěrné
HANDICAP
Pro postižené
REALITY
Bez realitky
WEB TRH
IT inzerce

Geodetické práce

Geodetické práce - Jak probíhá proces vytyčování stavby?

Proces vytyčování budov je činnost, kterou může provádět pouze geodet s příslušným oprávněním. Samotný průběh činností v této oblasti je nesmírně důležitý, protože na jeho základě jsou realizovány následné stavební práce. V případě špatně provedeného vytyčování může celá investice selhat. Podívejte se na tento postup krok za krokem.

Zaměření pozemku

Zaměření pozemku - tavební vytyčování – co je to za činnost?

Vytyčování objektu se provádí před zahájením vlastních stavebních prací. Odborníci z firem, které se těmito činnostmi denně zabývají, jako je Geonet Geodetic Office , zdůrazňují, že jde o sérii geodetických prací. Jejich realizace spočívá ve vytyčení hranic stavby, která má být na pozemku postavena. Vše však probíhá v souladu se stavebními plány. Práce provedené specialistou má tedy pro další výstavbu klíčový význam. Při vytyčování provádí geodet na daném pozemku tzv. postavení stavby. Je však na místě připomenout, že bez stavebního povolení se k takovému úkonu nedostanete.

Geometrický plán

Geometrický plán - Jak vypadá proces vytyčení budovy?
Celý proces související s vytyčením objektu na daném pozemku je založen na konsolidaci hlavních os objektu na terénu v souladu s plány. To platí pro dva segmenty:

    pozemní část,
    podzemní část - pokud je to v plánu uvedeno.

V závislosti na projektu lze proces vytyčování rozdělit do několika fází. Je to ovlivněno především velikostí plánované investice - v případě vytyčení rodinného domu pro zástavbu jsou práce většinou provedeny do jednoho dne. V případě větších investic je nutné je rozdělit do více etap.

 

Náhodný profily

Jitule1984
35
Bc
30
Polya
30