SEZNAMKA
Hledám lásku
F SEZNAMKA
Sociální sítě
PRO ZADANÉ
Pro nevěrné
HANDICAP
Pro postižené
REALITY
Bez realitky
WEB TRH
IT inzerce
Facebook Login

Geodetické práce

Geodetické práce -  Nabízím komplexní služby za přijatelné ceny v oblasti geodézie, kartografie a katastru, ve které mám dlouholeté zkušenosti. Cenová poptávka Vás nic nestojí.
Jsem autorizovaný geodet a člen Komory geodetů od roku 1999. Ochotně poskytnu odborné rady či konzultace. Samozřejmě bezplatně. V případě, že se chcete poradit (telefonicky či emailem), uveďte kromě katastrálního území i číslo parcely pozemku, kterého se problém týká. Platí to zejména pro cenovou poptávku.
Budu umět na Váš problém přesněji reagovat.
Některé užitečné informace naleznete také na mé stránce. Pokud vám pomohou lépe se zorientovat v této problematice, budu jen rád.

Geometrický plán :
     - na zaměření pozemku (oddělení / rozdělení / sloučení)
      - na zaměření novostavby na vydání kolaudačního rozhodnutí
     - na zaměření rozestavěné stavby (na poskytnutí hypotečního úvěru)
     - k určení vlastnických práv k nemovitostem (k majetkoprávnímu uspořádání)
     - ke zřízení věcného břemene (k vyznačení práva přechodu nebo k uložení inženýrských sítí na cizím pozemku)
Vytyčování :
      - hranic pozemku (při nevyznačených hranicích pozemku v terénu)
     - stavby (před zahájením stavebních prací)
Polohopisný a výškopisný plán
     - pro potřeby projektanta na osazení stavby
                     (výstup: . DXF . DWG . DGN )
Porealizační zaměření inženýrských sítí
Tvorba účelových map
     - v grafických CAD systémech
Porealizační zaměření staveb
Ostatní služby
     - zprostředkování kupní prodejních a darovacích smluv
     - zprostředkování majetkoprávních převodů

 

Náhodný profily

Bc.
40
Margret
35
Není