SEZNAMKA
Hledám lásku
F SEZNAMKA
Sociální sítě
PRO ZADANÉ
Pro nevěrné
HANDICAP
Pro postižené
REALITY
Bez realitky
WEB TRH
IT inzerce

geo

Geodetické práce - Požadavky na profesi geodeta

K samostatnému provádění geodetických prací musí geodet získat licenci, která mu umožní tyto činnosti vykonávat.

Výkon samostatné funkce geodetem v oboru geodézie a kartografie je možný po splnění určitých požadavků, mezi které mimo jiné patří:

  • mít plnou způsobilost k právním úkonům, schopnost samostatně utvářet své právní poměry (nabývat práva a povinnosti),
  • bez trestního rejstříku pro přestupek proti činnosti státních institucí a samosprávy, pro přestupek proti justici, pro přestupek proti věrohodnosti listin, pro přestupek proti majetku, pro přestupek proti hospodářským transakcím, pro přestupek proti obchodování v penězích a cenných papírech nebo za fiskální trestný čin,
  • maturitu nebo vysokoškolský diplom v oboru geodézie a kartografie,
  • absolvování odborné praxe, v případě absolvování střední školy je požadovaná praxe 6 let a v případě absolvování vysokoškolského vzdělání je požadovaná praxe 2 roky,
  • prokázat dovednosti a znalosti předpisů v oblasti geodézie a kartografie.

Náhodný profily

Polya
30
Bc.
40
Není