SEZNAMKA
Hledám lásku
F SEZNAMKA
Sociální sítě
PRO ZADANÉ
Pro nevěrné
HANDICAP
Pro postižené
REALITY
Bez realitky
WEB TRH
IT inzerce

Geodetické práce

Geodetické práce - Označení základny budovy


V dnešní době designéři navrhují své stavby mnohem volněji a s bujnější fantazií, které zahrnují zaoblení, zlomy a neobvyklé tvary, především proto, aby uspokojili potřeby zákazníků, a v neposlední řadě své vlastní profesní a umělecké potřeby, především kvůli jedinečnosti, estetice. Často se stává, že umístění stavby v rámci pozemku, její orientace a přizpůsobení stávajícímu zázemí vyžaduje velmi přesné označení.

K realizaci těchto plánů a předpisů již nestačí znalosti dobrého geodeta (dodavatele), v takových případech je třeba konzultovat geodeta. Podle našich zkušeností je i v případě jednoduššího bytového domu mnohem levnější převzít náklady s tím spojené, než následně stavbu, která se jen podobá plánům, „cákat“ na nevhodně připravený základ. Ve většině případů – zejména při použití prefabrikovaných konstrukcí – je nezbytná přesná příprava (přesnost na centimetr).

Při označování staveb, pokud je to možné, vždy využíváme digitální data z pozemkového úřadu (a doufejme, že předprojektový průzkum stavu staveniště) k zadání plánových dat do národního systému a tím k přesnému měření.
U úloh, které vyžadují extrémní přesnost - 2-3 milimetry - obvykle natočíme naši lokální síť základních bodů do systému plánu a body označujeme pomocí malých (mini) hranolů.

Velmi často se musí přesně určit výška úrovní podlaží, výšky výpustí, okapy, římsy, hřebeny a další charakteristické body sousedních objektů tak, aby novostavba zapadla do svého okolí.“

Založení stavby můžeme správně vytyčit, pokud máme k dispozici projektantem zpracovanou verzi záměru zpracovanou na mapě staveniště, nejlépe vektorovou. To se asi zdá trochu komplikované, ale v podstatě to znamená, že - projektant budovu navrhl pomocí digitální podkladové mapy katastru nemovitostí, - pravděpodobně v digitální podobě. Pokud máme toto k dispozici (DWG, DXF soubor ve formátu AutoCad 2007), pak máme snazší úkol.

Při přesnější znalosti pracovního úkolu mohu upravit i následující cenovou nabídku. V případě dalších dotazů Vás rád osobně sdělím na některém z níže uvedených kontaktů

Geodetické práce kvalitně

https://www.geodeticka-pohotovost.cz/

 

Náhodný profily

sgt
50+
Mgr.
30
Hledám

Poslední komentáře