SEZNAMKA
Hledám lásku
F SEZNAMKA
Sociální sítě
PRO ZADANÉ
Pro nevěrné
HANDICAP
Pro postižené
REALITY
Bez realitky
WEB TRH
IT inzerce

Geodetické práce

Geodetické práce -  Vytvoření náčrtu změn stavby nebo demolice

Nově postavené budovy, části budov a větší stavby jsou tímto postupem přidány do evidenční mapy a zaneseny do katastru nemovitostí. Stejný postup platí i při demolici staveb.
Proces zobrazení budovy / odstranění budovy:
Na základě objednávky (číslo polohopisu, adresa, jméno klienta, kontaktní údaje) objednáváme u územně příslušného pozemkového úřadu digitální situační plán pozemku.
Po domluvě objekt změříme (nemusíme do objektu vstupovat).
Zpracujeme dokumentaci (náčrt, měřický náčrt, seznam souřadnic, poptávku...).

Dokumentaci a žádost předáme katastru nemovitostí ke schválení. (Doložka znamená, že katastr nemovitostí kontroluje, zda předložená dokumentace odpovídá ustanovením vyhlášky)

V případě soupisu/výmazu stavby, pokud existuje originál osvědčení stavebního úřadu, přikládáme k dokumentaci souhlas a žádost o registraci nemovitosti a na základě toho je změna zapsána. Takto se postupuje, pokud existuje originál platného kolaudačního souhlasu budovy.

Pokud certifikát nebo licence nejsou k dispozici, proces pokračuje následovně.
Po indosamentu předá pozemkový úřad indosovaný výkres zeměměřičovi. (V současné době to může trvat několik měsíců)
Doložkový obrysový výkres nahrajeme na stránky stavebního úřadu (ÉTDR).

Doklad o instalaci a podepsaný výkres předáme našemu klientovi.
Originál výkresu obrysu je povinen předložit stavebnímu úřadu vlastník/stavebník.
Na základě takto nahraného a předloženého výkresu vydá stavební úřad kolaudační souhlas/kolaudační rozhodnutí o soupisu/zbourání stavby, které zašle na katastru nemovitostí a požádá o zápis/výmaz stavby do listu vlastnictví. a převedení změny do územního plánu.
Pozemkový úřad na základě výše uvedeného zapíše stavbu do mapy a do listu vlastnictví nebo v případě výmazu stavby stavbu z mapy a listu vlastnictví vymaže.

Náhodný profily

Bc
30
Polya
30
Bc.
40

Poslední komentáře