SEZNAMKA
Hledám lásku
F SEZNAMKA
Sociální sítě
PRO ZADANÉ
Pro nevěrné
HANDICAP
Pro postižené
REALITY
Bez realitky
WEB TRH
IT inzerce
Facebook Login

autofólie Praha

Posuzování zatemňovacímu pásu na čelních sklech vozidel podle odstavce č. 5 písm. a) předepsaných podmínek v kontrolním úkonu č. 514 (Okno - zasklení). Zatemňovací pás na čelních sklech vozidel se při technických kontrolách posuzuje podle odstavce č. 5 písm. a) předepsaných podmínek v kontrolním úkonu č. 514 (Okno - zasklení).

Autofólie Praha levně

Pokud je zatemňovací pás vytvořen (například tónováním díky použití autofólie Praha) přímo při výrobě čelního skla, které je schváleno, pak se považuje i zatemňovací pás za schválený, protože sklo bylo schváleno jako celek, včetně zatemňovacímu pásu.Pokud je zatemňovací pás vytvořen na skle dodatečně nalepením fólie, použitá fólie musí plnit všechny podmínky definované v § 4 odst. 3 písm. a) vyhlášky MDPT ČR č. 464/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Použitá autofólie Praha musí být schválena a opatřena schvalovací značkou přidělenou MDPT ČR.

Autofólie Praha odborně

Pokud je zatemňovací pás vytvořen dodatečně aplikací jakékoliv látky na povrch skla, musí taková úprava rovněž plnit všechny podmínky definované v § 4 odst. 3 písm. a) vyhlášky MDPT ČR č. 464/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Pokud se při technické kontrole zjistí, že provedení zatemňovacímu pásu neplní některou z uvedených podmínek, tento stav se označí vážnou chybou (stupně B) v kontrolním úkonu č. 514 (Okno - zasklení) a vozidlo se vyhodnotí pouze jako dočasně způsobilé k provozu na pozemních komunikacích.

Autofólie Praha

Informace k upevňování bezpečnostních fólií na zasklené plochy vozidla podle vyhlášky MDPT ČR č. 464/2009 Sb. ve znění vyhlášky MDPT ČR č. 71/2010 Sb. Použití bezpečnostních fólií bylo dosud podle paragrafu 4 odst. e) vyhlášky MDPT ČR č. 464/2009 Sb. povoleno pouze na sklech v nákladovém prostoru vozidel kategorie N. Vyhláška v platném znění, po novelizaci vyhláškou MDPT ČR č. 71/2010 Sb., S účinností od 10. března 2010 již umožňuje použít bezpečnostní autofólie Praha proti proražení skla na zasklených plochách vozidel kategorie M1 a N kromě čelního skla. Touto změnou však není umožněno použití jiných než čirých bezpečnostních fólií na předních bočních sklech vozidla. Pokud bezpečnostní fólie není čirá, vztahuje se na ni i písm. b) paragrafu 4 vyhlášky č. 464/2009 Sb., A taková autofólie Praha nemůže být použita na čelním skle ani na předních bočních sklech vozidla.

Náhodný profily

Nejsem Vip
45
Polya
30
Hledám
40

Poslední komentáře